5.18.2010

1. แทบ - almost
2. ไร้ - without

No comments: